Danh mục

Pretzel Roll <br> Bánh Mì Xoắn
Pretzel Roll
Bánh Mì Xoắn
Giá 30,000 VNĐ
Pretzel Stick <br> Bánh Mì Que Xoắn
Pretzel Stick
Bánh Mì Que Xoắn
Giá 20,000 VNĐ
Sports Finger Roll <br> Bánh Mì Cuộn Sportfinger
Sports Finger Roll
Bánh Mì Cuộn Sportfinger
Giá 29,000 VNĐ
Olive Baguette <br> Bánh Mì Que Oliu
Olive Baguette
Bánh Mì Que Oliu
Giá 80,000 VNĐ
Crusty Bread
Crusty Bread
Giá 80,000 VNĐ
Pumpkin Seed Bread <br> Bánh Mì Nhân Hạt Bí Ngô
Pumpkin Seed Bread
Bánh Mì Nhân Hạt Bí Ngô
Giá 130,000 VNĐ
Brown Bread <br> Bánh Mì Nâu
Brown Bread
Bánh Mì Nâu
Giá 75,000 VNĐ
Organic Multigrain Baguette  <br> Bánh Mì Que Ngũ Cốc Hữu Cơ
Organic Multigrain Baguette
Bánh Mì Que Ngũ Cốc Hữu Cơ
Giá 85,000 VNĐ
Organic Sunflower Seed Roll <br> Bánh Mì Hướng Dương Cuộn Hữu Cơ
Organic Sunflower Seed Roll
Bánh Mì Hướng Dương Cuộn Hữu Cơ
Giá 30,000 VNĐ
Organic Finger Roll <br> Bánh Mì Cuộn Finger Hữu Cơ
Organic Finger Roll
Bánh Mì Cuộn Finger Hữu Cơ
Giá 29,000 VNĐ
Organic Pumpkin Baguette <br> Bánh Mì Que Hạt Bí Ngô Hữu Cơ
Organic Pumpkin Baguette
Bánh Mì Que Hạt Bí Ngô Hữu Cơ
Giá 85,000 VNĐ
Organic Kaiser Roll <br>Bánh Mì Hình Vương Miện Hữu Cơ
Organic Kaiser Roll
Bánh Mì Hình Vương Miện Hữu Cơ
Giá 26,000 VNĐ

Xem nhiều hơn